2013-06-30

Röde Baronens överman

Som avslutning på juni månad följer här en serie bilder tagna under en promenad mot Mulstaån. Samtliga bilder tillägnas en skicklig flygare som kanske inte ännu betraktas som sällsynt, men som är på tillbakagång i de nordiska länderna. I Sverige fanns runt 120 000 par tofsvipor under 1970-talet. Tjugo år senare var antalet nere i 50 000 par. Under promenaden såg jag åtminstone fyra tofsvipor över fälten. Att med kameran fånga dem i flykten är inte alldeles enkelt då de ofta har ett så irrationellt beteende i luften att Röde Baronen hade bleknat vid en jämförelse. Om man vill träna på panorering med sin kamera så kan tofsvipan absolut rekommenderas som övningsobjekt. Jag skulle själv behöva öva mer för att få de där riktiga fullträffarna till bilder. Med runt 200 bilder av tofsvipan på minneskortet var jag lite orolig för att inte ha fått någon anständig bild. Under genomgången av bilderna fann jag att endast ett fåtal bilder var av så dålig kvalitet att de måste slängas. Jag måste tacka min käre följeslagare herr Nikon för hjälpen. Kul att det går att få hyggliga bilder utan att ha tillgång till den dyraste optiken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar