2014-04-15

Oordning och reda

I en vardag där mycket energi går åt till att hålla reda på arbetsuppgifter, räkningar, inköp och kanske också sig själv, så är det ganska skönt att gå ut i skogen. Där kan det vara ordentligt stökigt utan att det gör någonting. Det kan snarare upplevas befriande. Åtminstone så länge det inte är så snårigt att det inte går att ta sig fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar