2013-11-19

Stam och gren

Om man med utgångspunkt i förra inlägget lyfter blicken en aning får man se att Jordbro gravfält erbjuder mer än stock och sten. I trädens kronor finner man stora mängder av mossor och lavar. Tyvärr är mina kunskaper på området skrala, men jag kan i alla fall se att det finns ett antal olika arter av både mossa och lav. Jag tror mig ha hört att en av förutsättningarna för skägglavens förekomst är ren luft. Det gör det lite extra roligt att se att den verkar trivas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar